Welkom!

Van harte welkom op de website van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland!

  • Onder “Over de Stichtingvindt u waar wij voor staan
  • OnderInformatie van derdenzijn koppelingen naar voor de regio van belang zijnde mededelingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere bij de eventuele toekomstige opening van Lelystad Airport betrokken instanties en groeperingen te vinden.
  • Onder‌ “zienswijzen en standpuntenvindt u de betreffende zienswijzen en standpunten van de Stichting
  • De “Vragen en Antwoordenzijn zeer aan te bevelen omdat zij in het kort vanuit de invalshoek van de Stichting antwoord geven op de meest gestelde vragen, namelijk het verminderen van hinder die door de openstelling van Lelystad Airport boven de regio Westfriesland wordt gegenereerd.
  • Wij stellen contact zeer op prijs. Gebruik hiervoor de contactpagina