Over de Stichting

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland is in februari 2019 opgericht en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 74040987.

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland – verder de Stichting – stelt zich tot doel informatiebron, aanspreekpunt en belangenbehartiger te zijn voor inwoners van Westfriesland en andere personen die woonachtig, werkzaam of betrokken zijn bij vlieghoogtes en/of vliegroutes van vliegveld Lelystad, gericht op:

  • het behoud van een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon-en leefklimaat in Westfriesland;
  • het behoud van natuurgebieden, habittatten, flora en fauna in Westfriesland;
  • het voorkomen, en zo veel mogelijk beperken van de aantasting van het woon- en leefklimaat, veiligheidsrisico’s voor Westfriesland.

 

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit

Laurent Stokvis, voorzitter,

Piet er de Ruiter, penningmeester,

Cornelis Klaver, secretaris,

Paul Laseur

De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk voor de Stichting en de Stichting heeft geen werknemers.

ADRES VAN DE STICHTING

Dorpsweg 112, 1676 GH Twisk

Webpagina www.stichtingminderhinder.nl ; Webmail: contact@stichtingminderhinder.nl

AKTE VAN OPRICHTING EN STATUTEN

AFSCHRIFT Akte van oprichting Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland 18-02-2019