Zienswijze Wijzigingsbesluit Besluit Lelystad Airport

De ondergetekenden, nu bestuurders van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, dienden op 1 februari 2019 de volgende zienswijze in op het Wijzigingsbesluit Lelystad Airport Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk, Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze op ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad Excellentie, De doelstelling om capaciteit op Lelystad Airport met prioriteit aan niet-transferverkeer […]