Zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat                                                              Twisk, 4 juli 2020 Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd te Medemblik, KvK nummer 74040987, op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 Excellentie, De Luchtvaartnota moet de koers uitzetten naar een duurzame luchtvaartsector die Nederland goed blijft verbinden met de rest van de […]

Hand-out aangepast aan recente ontwikkelingen

Luchtvaartnota 2020-2050, PlanMER, Luchtruimherziening   Het wordt nog veel drukker in de lucht Laagvliegen vergroot hinder, geluidshinder voorop Continu stijgen, hoger vliegen, bijgestelde routes helpen!   Participatie In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening (verder NRD) wordt het voornemen verwoord om “bij alle activiteiten” de “stakeholders al vroegtijdig te betrekken […]

Zienswijze op de NRD voor het plan-MER Luchtruimherziening

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk, nog te versturen Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd te Medemblik, KvK nummer 74040987, op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening Excellentie, De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening (verder NRD) […]

Nieuwsbrief 5 Handout voor bijeenkomst Regionale Raadsledenbijeenkomst Westfriesland

Op 25 september 2019 vond een bijeenkomst van de Regionale Raadsleden van Westfriesland plaats. De Stichting Minder Hinder werd gevraagd om zijn standpunt t.a.v. de Luchtvaartnota 20-2050, het PlanMER en het programma Luchtruimherziening na de uiteenzetting van de Rijksluchtvaartdienst kenbaar te maken. Hiertoe lichtte de heer Laurent Stokvis namens de Stichting de “handout” toe die […]

Nieuwsbrief 4: minimum vlieghoogte boven Westfriesland hoger dan 1.800 meter

Navraag bij het ministerie van Verkeer en Infrastructuur leidde tot bevestiging dat de passage uit de brief van de minister van 18 april 2019 aan de Tweede Kamer ook betrekking heeft op de vliegroute out-10. De passage luidt: “Richting alle vijf luchtruimsectoren zorgen de verbeteringen ervoor dat zoveel mogelijk ongehinderd geklommen mag worden”. Daarnaast geldt […]

Nieuwsbrief 3: Bijeenkomst Stichting met Dorpsraad Midwoud-Oostwoud (correctie!)

De Dorpsraad Midwoud/Oostwoud biedt de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland gelegenheid om zich op 18 juni a.s. om 19.30 uur in Midwoud/Oostwoud voor te stellen. De Stichting hoopt op veel belangstelling voor deze openbare bijeenkomst nu hinder een zaak van ons allen is. De Stichting is op 18 februari jl. opgericht met onder meer het […]

Nieuwsbrief 1: Gesprek met ORS-voorzitter dhr. Alders over het besluitvormingstraject inzake Schiphol

 NIEUWSBRIEF 1 Gesprek met ORS-voorzitter dhr. Alders over het besluitvormimgstraject inzake Schiphol De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zal op woensdag, 24 april 2019, van 12.00-14.00 uur een gesprek met de heer Alders voeren over het besluitvormingsproces inzake Schiphol. (Bron website Tweede Kamer der Staten-Generaal). Commentaar U zult zich herinneren dat in de ORS […]

Nieuwsbrief 2: Minder gepolder over de luchtvaart???

Het FD kopte op 25 april terecht “Polderaar Alders wil minder ‘gepolder’ over luchtvaart”. Ook de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland viel dit deel van het anders sterke betoog van de heer Alders, scheidend voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, op. De Omgevingsraad is er niet uitgekomen. De luchtvaartsector, de lokale bestuurders die in de Omgevingsraad […]