Zienswijze op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat                                                           Twisk, 25 februari 2021 Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland op de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening Excellentie, Bij deze dienen wij onze zienswijze in t.a.v. de ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Kort samengevat: De Stichting is tegen het ontwerp, meer specifiek tegen die onderdelen die West-Friesland raken. […]