Zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat                                                              Twisk, 4 juli 2020 Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd te Medemblik, KvK nummer 74040987, op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 Excellentie, De Luchtvaartnota moet de koers uitzetten naar een duurzame luchtvaartsector die Nederland goed blijft verbinden met de rest van de […]

Zienswijze op de NRD voor het plan-MER Luchtruimherziening

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk, nog te versturen Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd te Medemblik, KvK nummer 74040987, op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening Excellentie, De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de luchtruimherziening (verder NRD) […]

Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detail-niveau

Aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk, 8 april 2019 Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd te Medemblik, KvK nummer 74040987, op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Excellentie, De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft richting aan de weg naar de MER voor de Luchthavennota 2020-2050. De Notitie […]

Zienswijze Wijzigingsbesluit Besluit Lelystad Airport

De ondergetekenden, nu bestuurders van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, dienden op 1 februari 2019 de volgende zienswijze in op het Wijzigingsbesluit Lelystad Airport Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk, Minister C. van Nieuwenhuizen Zienswijze op ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad Excellentie, De doelstelling om capaciteit op Lelystad Airport met prioriteit aan niet-transferverkeer […]