Cookie declaration

Privacy en cookie-verklaring Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland

Privacyverklaring

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, gevestigd aan de Dorpsweg 112, 1676 GH Twisk, KvK nr. 74040987, gemeente Medemblik, hecht groot belang aan uw privacy.

Het is in het algemeen mogelijk om de website www.stichtingminderhinder.nl te gebruiken zonder persoonlijke data te verstrekken anders dan data die in de vorm van cookies voor het goede functioneren van de website nodig zijn. Door akkoord te gaan met de cookie-verklaring na het openen van de website is u hiervan op de hoogte gesteld.

Indien u door het aanvinken van de desbetreffende opties op de cookie-verklaring akkoord gegaan bent met:

  • het verstrekken van meer gegevens dan nodig voor het goede functioneren van de website, waaronder bedoeld wordt het aanvinken van opties zoals voorkeuren, statistieken of de marketing;
  • de voorwaarden voor aanmelding voor de nieuwsbrief, of
  • informatie aanvraagt met gebruikmaking van de web-mail van de Stichting – contact@stichtingminderhinder.nl

zal de Stichting de door u verstrekte informatie zorgvuldig behandelen, opslaan en beveiligen. Hierbij staat voorop dat de informatie alleen voor het doel wordt gebruikt waarvoor het bestemd was. Tot u herleidbare persoonlijke informatie wordt door de Stichting niet aan derden verstrekt. Onder derden wordt verstaan personen of organisaties die geen bestuurder van de Stichting zijn of diensten aan de Stichting verlenen, zoals onderhoud, actualisering en/of wijziging van de web-site.

Cookie-verklaring

De website www.stichtingminderhinder.nl maakt gebruik van cookies. Toegang tot de website wordt alleen gegeven aan personen die het gebruik van cookies voor het goede functioneren van de website aanvaarden. De Stichting zou het zeer op prijs stellen indien u ook het gebruik van cookies aanvaardt die het de Stichting mogelijk maakt om het gebruik van de website d.m.v. statistieken te monitoren. Indien u de optie “marketing” eveneens aanvinkt dan kan software uw gebruik van de website voor commerciele doeleinden monitoren. Van deze software-optie maakt de Stichting geen gebruik. Hij raadt u het gebruik van de optie af omdat de Stichting dit gebruik niet kan controleren. U kunt echter deze opties op eigen risico aanvinken indien u zich volledig bewust bent van de voor- en nadelen van het geven van de desbetreffende toestemming.

Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland

Twisk, 16 april 2019

Beheerder Website: Laurent Stokvis, voorzitter van de Stichting contact@stichtingminderhinder.nl

Technisch beheerder van de Website:

Juewels Website Design & Services

contact@stichtingminderhinder.nl