Nieuwsbrief 1: Gesprek met ORS-voorzitter dhr. Alders over het besluitvormingstraject inzake Schiphol

 NIEUWSBRIEF 1

Gesprek met ORS-voorzitter dhr. Alders over het besluitvormimgstraject inzake Schiphol

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat zal op woensdag, 24 april 2019, van 12.00-14.00 uur een gesprek met de heer Alders voeren over het besluitvormingsproces inzake Schiphol. (Bron website Tweede Kamer der Staten-Generaal).

Commentaar

U zult zich herinneren dat in de ORS (Omgevingsraad Schiphol, voorheen Alders-tafel) geen overeenstemming kon worden bereikt over doorgroei van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Aan de brief van de heer Alders van 30 januari 2019 aan minister Van Nieuwenhuizen kan onder veel meer worden ontleend dat de meerderheid in de ORS bestaande uit BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol), bewoners en milieuorganisaties geen toename van het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol wenst, in ieder geval tot het jaar 2023. Aan de hand van de voorstellen vervat in de  Luchtvaartnota zou de discussie gevoerd moeten worden over de periode na 2023. De bewoners geven aan maximaal 500.000 vluchten per jaar tot en met 2023 aanvaardbaar te vinden en geven aan dat de uitplaatsing van vliegbewegingen naar Lelystad Airport niet de enige mogelijkheid is voor het toepassen van Selectiviteit (de gedachte dat Schiphol voorrang dient te geven aan mainportgebonden vliegverkeer, vooral de zgh. hubfunctie). Er is, zo stellen de bewoners, nog veel groeiruimte voor de mainport door een beter gebruik van de huidige capaciteit. Bij een aanhoudend plafond van de capaciteit ontstaat er vanzelf door marktwerking een prikkel voor de airlines om de slots selectiever in te zetten, waardoor het niet mainportgeboden verkeer wordt vervangen door mainportgebonden verkeer.

De Stichting zou willen aanvullen dat een capaciteitsplafond bij groeiende vraag ook zal leiden tot nog hogere bezettingsgraden, betere marges en milieuwinst, althans  als ook de plafonds van het niet mainportgebonden verkeer aan strikte banden worden gelegd, dat aan andere Nederlandse vliegvelden zal worden uitbesteed. Pas door ontwikkeling van een integrale visie op de plaats van luchtvaart in Nederland kunnen de juiste, duurzame keuzes worden genomen. Brede participatie in de ontwikkeling van de luchtvaartnota is voor de ontwikkeling van draagvlak nodig, breder dan nu door de nota Reikwijdte en Detailniveau wordt voorzien.

 

 

 

 

 

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *