Nieuwsbrief 3: Bijeenkomst Stichting met Dorpsraad Midwoud-Oostwoud (correctie!)

De Dorpsraad Midwoud/Oostwoud biedt de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland gelegenheid om zich op 18 juni a.s. om 19.30 uur in Midwoud/Oostwoud voor te stellen. De Stichting hoopt op veel belangstelling voor deze openbare bijeenkomst nu hinder een zaak van ons allen is.

De Stichting is op 18 februari jl. opgericht met onder meer het doel een gezond, veilig en aantrekkelijk woon-en leefklimaat in Westfriesland te behouden en heeft uw steun nodig.

Minister van Nieuwenhuizen wil Lelystad Airport in 2020 voor vakantieverkeer openstellen. Het begint bescheiden met 4.000 vliegbewegingen in 2020. In 2021 zijn het er 7.000 en in 2022 10.000. Dan moet het vliegveld geleidelijk doorgroeien tot 45.000 vliegbewegingen. En wie steekt zijn hand ervoor in het vuur dat het bij 45.000 vliegbewegingen blijft? Omwoners van Schiphol kunnen erover meepraten!

Eerst was het perspectief voor Westfriesland dat in 2020 1 vliegtuig per dag tussen 6.00 en 23.00 uur gedurende 134 willekeurige dagen per jaar op een minimumhoogte van 1.800 meter, dus erg laag, zou overkomen. In 2022 worden dat volgens schattingen 3 per dag. Na de herindeling van het luchtruim in 2023 zou het uiteindelijk om 9 tot 10 per dag gaan, waarbij wel werd aangekondigd dat dan bezien zou worden of de vliegtuigen sneller konden door stijgen.

Bij brief van 18 april jl. stelde de minister bekend dat zij besloten heeft eerder dan 2023 iets te doen aan de vlieghoogtes door de voorrangsregel voor Schiphol te schrappen. Het ministerie van VenI bevestigde onlangs informeel op een vraag van de Stichting dat de verbeteringen ook Westfriesland gelden. Nu zal boven Noord-Holland nagenoeg steeds hoger dan 1.800 meter gevlogen worden omdat het horizontale deel op 6.000 voet, circa 1.800 meter) boven het IJsselmeer niet langer standaard wordt gevlogen. In een eerdere versie van dit bericht werd ten onrechte geconcludeerd dat dit betekende dat op 2.700 meter Noord-Holland zou worden binnengevlogen. Dat is onjuist. Niet meer kan op dit ogenblik worden gezegd dan dat bij Andijk hoger dan 1.800 meter zal worden gevlogen, klimmend naar 14.000 voet bij sector 4 (Zuidwest boven de Noordzee). Dit is beter dan de eerst voorziene minimum hoogte van 1.800 meter. Aan de vliegroute boven Westfriesland en het aantal vliegbewegingen is niets veranderd.

De Stichting wil zich onder meer inzetten voor het behoud van een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat in Westfriesland. Het in het kader van de herindeling van het luchtruim in 2023 bevorderen van vliegtrajecten die minder hinder voor de burger genereren, met als kernpunt Hoger Vliegen waar dit kan, staat centraal in het werk van de Stichting.

We hopen op uw aanwezigheid tijdens de bijeenkomst van de Dorpsraad Midwoud/Oostwoud en belangrijker nog – uw steun!

Laurent Stokvis

Voorzitter Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland

Ingeschreven in de KvK onder nummer 74040987

www.stichtingminderhinder.nl

contact@stichtingminderhinder.nl

 

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *