Over deze site

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Hergebruik inhoud

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Maar bij het citeren van inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat de Stichting zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

Rechten die ongewijzigd blijven

De volgende rechten worden door de Creatieve Commons zero-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht. Het betreft octrooirechten en merkrechten, alsmede de rechten van anderen, ofwel op onderdelen van de website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals portretrecht of privacyrecht.

Privacy

De Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming