Zienswijze Wijzigingsbesluit Besluit Lelystad Airport

De ondergetekenden, nu bestuurders van de Stichting Minder Hinder Boven Westfriesland, dienden op 1 februari 2019 de volgende zienswijze in op het Wijzigingsbesluit Lelystad Airport

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat Twisk,

Minister C. van Nieuwenhuizen

Zienswijze op ontwerp wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad

Excellentie,

De doelstelling om capaciteit op Lelystad Airport met prioriteit aan niet-transferverkeer van Schiphol ter beschikking te stellen dient tot versterking van Schiphol’s (inter)continentaal verbindingennetwerk. Aan besluitvorming over deze doelstelling is een uitgebreid traject voorafgegaan. De burger werd evenwel onaangenaam verrast door de late bekend stelling van laagvliegroutes in grote delen van het land (26 juni 2017). Inmiddels zijn verbeteringen in deze routes aangebracht. Het werk is echter niet af. Sommige opnieuw ontworpen routes hebben nieuwe problemen opgeleverd.

Dit is o.m. het geval bij de uitgaande route (out-10) boven de gemeente Medemblik, die 134 dagen per jaar vanaf 2020 in gebruik zal zijn. Het is een laagvliegroute (1.800 meter) die geluids- en milieuoverlast zal veroorzaken en verbeterd moet, en kan worden door:

  1. vanaf de opening van Lelystad Airport vliegtuigen vanaf Lelystad beduidend sneller over het IJsselmeer te laten stijgen en hoger over de gemeente Medemblik te laten overkomen. In de nota van toelichting wordt in punt 5.2.3 aangegeven dat dit in de praktijk veelal het geval zal zijn. Kan hiervan dan de standaardprocedure worden gemaakt? Vliegtuigen vanuit Schiphol komen op hoogten van 3.500 of 5.000 meter over. Er is dus ruimte om vliegverkeer vanuit Lelystad hoger boven Medemblik te laten vliegen.
  2. Uitgezien wordt naar de implementatie van uw toezegging om nog voor 2023, dat wil zeggen voor de herindeling van het luchtruim, knelpunten door laagvliegen weg te nemen door deze vluchten sneller in de hogere luchtwegen in te passen. Het is druk boven de gemeente, maar niet zo druk dat inpassing niet mogelijk zou zijn.
  3. Out-10 zou het kader van de herindeling van het luchtruim of daarvoor enigszins in noordelijke richting kunnen worden verlegd om vliegtuigen vooraf aan het bereiken van land hoogte te laten winnen. Een kleine aanpassing van het door de Defensieluchtleiding gecontroleerde luchtruimte is hiervoor nodig. We moeten allemaal voor de BV Nederland flexibiliteit kunnen opbrengen;
  4. Uw mededeling dat een optie voor herindeling van het luchtruim is om één luchtruim boven Nederland te creëren zodat het luchtruim flexibeler kan worden gebruikt verdient spoedige uitwerking. De recente colocatie van de civiele en de defensie luchtleidingen is een welkome stap vooruit. Samenvoeging zou op termijn verdere winst kunnen opleveren.

Elk van deze oplossingen leidt ertoe dat de geluidsoverlast boven de gemeente Medemblik kan worden beperkt. Wij zijn niet tegen het openen van Lelystad Airport, maar vinden dat net als in het oosten van het land een oplossing gevonden moet worden voor laagvliegen. Dat kan!

Hoogachtend,

mw. G. Blom, P. Laseur, K. Klaver, P. de Ruiter en L. Stokvis

Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *